tomupon_mobile_agenda_01

tomupon_mobile_agenda_02b

tomupon_mobile_agenda_03

The job was to create flexible interface for different kind of events and brands. Schedule, biographies of speakers, abstracts, notification about room changes, surveys – it really is an effort to put it all on paper. The worst fact is that a hardcopy becomes obsolete the minute you print it. Nowdays everyone has a smartphone and carries it always with them. Mobile Agenda gives you the ability to track messages on a regular basis.
[ Zadaniem było stworzenie elastycznego interfejsu do różnego rodzaju wydarzeń oraz marek. Harmonogram, życiorysy prelegentów, streszczenia, powiadamiania o zmianach sal, badania – to naprawdę wysiłek aby umieścić to wszystko na papierze. Najgorszy jest fakt, że tekst drukowany staje się nieaktualny już w momencie jego wydania. W dzisiejszych czasach każdy ma smartfona i nosi go zawsze przy sobie. Mobile Agenda daje możliwość śledzenia wiadomości na bieżąco. ]

Designed by Tomasz Jurek | TOMUPON, Mobile app by genijusz.com