tomupon_fashion_book_dtp_02

tomupon_fashion_book_dtp_03

I recently participated in the publication process of Fashion Book Poland. This is an exclusive and unique publication that details key individuals within the polish fashion industry. It includes list of the most important designers, photographers, stylists, hairdressers, models and PR agencies with all the relevant contact details. Divided into sections, it is easy to navigate your way through the fashion industry.
[ Uczestniczyłem w procesie publikacji Fashion Book Poland. To ekskluzywna i unikatowa publikacja, która w uporządkowany sposób przedstawia rynek polskiej mody. Zawiera spis najważniejszych projektantów, fotografów, stylistów, fryzjerów, agencji modelek, agencji PR z branży fashion oraz mediów wraz z kontaktami. Podzielona na działy ułatwia nawigację po sektorze fashion. ]

DTP by Tomasz Jurek | TOMUPON, Małgorzata Józefczak, Marta Kiljańska. Cover photo by Paweł Adamiec.